Bezpieczeństwo w Szkole – Monitoring:))

Szkoła z monitoringiem jest postrzegana jako miejsce przyjazne, nowoczesne. Monitoring w tych czasach jest narzędziem niezastąpionym. Wg raportu NIK , wpływ monitoringu na bezpieczeństwo pozytywnie ocenili zarówno dyrektorzy kontrolowanych szkół, jak i nauczyciele oraz sami uczniowie.Kamery w szkołach pozwoliły na  wykrycie sprawców lub uczestników niepożądanych zdarzeń.

Zalety zainstalowania monitoringu w szkołach:

  • poprawa bezpieczeństwa  uczniów ,nauczycieli, personelu szkoły
  • możliwość identyfikacji sprawców zniszczeń , kradzieży
  • ograniczenie przemocy, wandalizmu
  • rejestracja faktów w celu ustalenia spornych sytuacji

Na podstawowy zestaw monitoringu dla szkół składają się:

  1. urządzenie monitorujące obiekt (kamery),
  2. urządzenie rejestrujące obraz z kamer (rejestrator),
  3. urządzenie wyświetlające podgląd (monitor, telewizor itp.),
  4. zabezpieczenie kamery przed aktami wandalizmu,
  5. dodatki (opcjonalne).

Zapraszamy do współpracy:)))